Kontakt

Under 2016/17 är vi 8 stycken ledamöter i styrelsen. Det är en bra storlek det här året. Vi har ju möjlighet att variera mellan 6 och 10 stycken enligt stadgarna. Vi arbetar bra ihop och träffas framförallt på våra styrelsemöten som vi har minst en gång per månad utom på sommaren. Däremellan har vi små eller större uppgifter som ska lösas av en eller flera av ledamöterna. Arbetet i styrelsen är för det mesta roligt! Styrelsemedlemmar väljs varje år av föreningens medlemmar på föreningsstämman som hålls i april. Vill du vara med i styrelsen nästa år så kontakta någon i valberedningen.

Styrelse i Bostadsrättsföreningen Cellisten, Gottsunda, Uppsala:


Anna Axelson-Fisk
Sekreterare
Överlåtelser & andrahandsuthyrningar
Cellovägen 52B
Tel: 070 869 46 59

Agneta Bergvall
Kassör

Cellovägen 25
Tel: 018 40 40 44

Tess Sintring
Vice ordförande
Cellovägen 124N
Tel: 070 306 15 12

Lemlem Aghedow
Ledamot
Uthyrning av Gurkan
Cellovägen 52 F
Tel: ‭076 327 95 79‬

Martin Palmqvist
Ledamot
Parkeringsfrågor
Hemsideansvarig
Hobbyrumsansvarig
Cellobladet
Cellovägen 70
Tel: 073 735 82 53

Ylva Forsberg
Ordförande
Cellovägen 20
Tel: 018 402551
Tel: 076 118 85 30
Edmond BoghozianLedamot
Cellovägen 48
Tel: 070 940 83 22
Mats-Ola HjelmLedamotCellovägen 129
Tel: 0705522731
Tore HanssonLedamotCellovägen 3
Tel: 070-645 12 17
Login