Kontakt

Styrelse i Bostadsrättsföreningen Cellisten, Gottsunda, Uppsala:

Anneli SchadLedamot
Gurkanansvarig
Cellovägen 49
Tel: 076-039 16 08

Agneta Bergvall
Kassör

Cellovägen 25
Tel: 018-40 40 44
Edvin SimonianLedamot
Fastighetsansvarig
Underhållsplan
Cellovägen 69
Tel: 070-795 08 29
Sahar KhdirSekreterare
Cellovägen 71
Tel: ‭072-943 56 12

Martin Palmqvist
Ledamot
Parkeringsfrågor
Hemsideansvarig
Hobbyrumsansvarig
Cellobladet
Cellovägen 70
Tel: 073-735 82 53

Ylva Forsberg
Ordförande
Cellovägen 20
Tel: 018-40 25 51
Tel: 076-118 85 30
Edmond BoghozianLedamot
Underhållsplan
Cellovägen 48
Tel: 070-940 83 22
Mats-Ola HjelmVice ordförande
Post och utemiljö
Cellovägen 129
Tel: 070-552 27 31
Ibrahim Gedem Ledamot
Uthyrning av Gurkan
Cellovägen 5J
Tel: 073-953 94 52
Sarah Fagerman Ledamot
Andrahandsuthyrningar och överlåtelser
Cellovägen 67
Tel: 070-959 86 00
Tel: 072-598 56 19
Login