Cellobladet


För att läsa om vad som är aktuellt i föreningen just nu - klicka på "Cellobladet" i menyn till höger.

Informationsmöte om relining

Torsdagen den 12 oktober kl 19:00 är du välkommen till informationsmöte i Gurkan. Styrelsen informerar om det kommande arbetet med relining av stammarna i lägenheterna.

Målning av ytterdörrar

Torsdagen den 14 september påbörjas ommålning av våra ytterdörrar. Målningsarbetet startar på gård 1 och fortsätter sedan på de andra gårdarna. Mer information om detta har delats ut i brevlådorna.

Fortsatt problem med ventilationen

Det är fortsatt problem med ventilationen i vissa lägenheter. Detta gäller gård 1, 2 och 5 i de lägenheter som får ventilation underifrån. Vi arbetar på att åtgärda detta.

Planerad nybyggnation i nära anslutning till Brf Cellisten

Uppsala kommun har tecknat ett markanvisningsavtal med företaget ETC Bygg för att bygga ca 125 lägenheter, fördelade på fyra punkthus med 4 – 7 våningar samt ett kollektivboende i två våningar. Ca hälften av lägenheterna planeras uppföras som hyresrätter och hälften som bostadsrätter. Området för det planerade bygget är marken på båda sidor av nuvarande dragning av Orkestervägen mot Elfrida Andrées väg, där bland annat busshållplatsen nu ligger. Orkestervägens anslutning till Elfrida Andrées väg kommer att flyttas söderut ett hundratal meter enligt översiktsbild och situationsplan. Allra störst påverkan kommer byggplanerna att ha för boende i huset Cellovägen 124, som framgår av översiktsbild och situationsplan. Planerad byggstart är 2025.

Vad tycker du om dessa byggplaner?

Ett samrådsmöte för Östra Gottsunda kommer att äga rum den 23 augusti kl. 17.30 i Gottsunda Centrum, Kulturpunkten. Styrelsen ser gärna att alla som har möjlighet kommer till detta möte för att framföra synpunkter och ställa frågor.

Styrelsen för Brf Cellisten planerar att på olika sätt reagera på dessa byggplaner, har du några bra idéer om detta ser vi gärna att du hör av dig till styrelsen. Vi har också påbörjat ett samarbete med styrelsen för Gitarren som också berörs av dessa planer.

För mer information se:

Översiktsbild
Situationsplan
Nytt bostadskvarter i Södra Gottsunda
Planprogram för Gottsundaområdet, samrådsredogörelse
ETC Bygg, bilaga till ansökan

Nya regler för kvartersgården Gurkan

Eftersom restriktionerna gällande Covid19 nu har slutat att gälla så återgår vi till att högst 40 personer får vistas i samlingslokalen i Gurkan vid förhyrning.

Tiderna för hämtning/lämning av nycklar vid förhyrning är:

Hämtning av nycklar kl. 14.00
Återlämning av nycklar kl. 12.00

Detta för att undvika krockar när flera förhyrningar följer på varandra.

OBS! Nytt om offert angående byte av elcentral ("proppskåpet") m.m.

STL AB, föreningens elektriker Stefan Lindström, har tagit fram en offert angående byte av elcentral ("proppskåpet"), omtrådning med jord- och jordfelsbrytare, nya brytare, vägguttag, spisuttag, gruppförteckning m.m. Det är ett mycket förmånligt erbjudande, ni kan läsa här om vad som ingår och priserna för resp. lägenhetstyp. För en fullständig offert med produktinformation kan ni kontakta Mats-Ola Hjälm, tel 070-552 27 31, eller Saul Tekeste, tel 073-210 21 76. Är ni intresserade av erbjudandet kontaktar ni Stefan Lindström direkt på tel 073-554 08 72. OBS! att erbjudandet inte upphör att gälla 2021-12-11 som tidigare angivits, det går fortfarande bra att kontakta Stefan Lindström om ni är intresserade att ta del av erbjudandet.

Nu kan du ladda din el-bil i våra laddstolpar

Nu är våra åtta laddstolpar i funktion, instruktioner om hur det går till finns på stolparna. Du betalar för p-platsen per timme och för laddningen per kWh. Appen Plugsurfing laddar du ner på AppStore eller GooglePlay, och närmare instruktion om hur den fungerar hittar du här.

Ny rutin för felanmälan

Felanmälningar som inte är akuta ska numera ske till e-postadressen PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmZlbGFubWFsYW4uYnJmY2VsbGlzdGVuQGdtYWlsLmNvbSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5mZWxhbm1hbGFuLmJyZmNlbGxpc3RlbkBnbWFpbC5jb208L2E+. Beskriv vad du vill felanmäla så återkopplar vi så snart som möjligt. Är felet akut, t.ex. en vattenläcka, kontaktar du vår externa fastighetsskötare HSB Boservice i Uppland på telefon 018-18 74 01, dygnet runt.

Kö till garage och p-platser sköts nu via Portalen

Nu lanserar Simpleko tjänsten Köhanteraren i en digital version i Portalen. I vänstermenyn finns det nya menyvalet "Köer", här kan du ställa dig i den kö du är intresserad av. När du ställt dig i kön får du ett bekräftelsemail som innehåller information om reglerna för kön.

När det finns en plats att erbjuda får du ett nytt meddelande, via Portalen och via e-post. Du tackar ja eller nej till platsen direkt i Portalen. Medlemmar som sedan tidigare står i kön och inte har uppgivit en e-postadress får erbjudandet om platsen via brev under en övergångsperiod. När du tackat ja får Simpleko som förvaltare information om det och skickar över ett avtal för signering. När avtalet är signerat lägger de in avtalet för debitering via tillägg på avgiftsavin.

Ny kundportal från 1 januari 2021

Den nya portalen är tillgänglig via webben där du enkelt kan logga in med BankID. Portalen ger ett antal nya digitala möjligheter, bland annat kan du hitta dina avier där samt ändra aviseringsalternativ. Du loggar in med BankID på portal.simpleko.se, eller på portal.simpleko.se/avisering med avinummer och internetkod som du hittar på din avi.
Mer information från Simpleko om den nya portalen hittar du här.

Nu blir Com Hems tv-utbud helt digitalt

Den 8 september blir Com Hems tv-utbud helt digitalt, och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, kommer att utgå. Om du tittar analogt idag behöver du ändra till digital-tv på din tv hemma. Du kan ändra redan nu, se instruktion här eller på comhem.se/digitalisering.

Ny länk till bokning av tvättstugor och övriga lokaler

Certego har ändrat länken till bokningssidan för tvättstugor, Gurkan och övriga lokaler i vårt bokningssystem. Så ni som har länken till bokningssidan som ett bokmärke eller liknande måste ändra till https://bokning.passerkort.se/cellisten/. Alla länkar på vår hemsida till bokningssidan är uppdaterade.

Elbilar får ej laddas i garage/el-plintar!

Det är absolut förbjudet att ladda elbilar i motorvärmaruttagen i garagen och el-plintarna! Vårt elsystem är inte dimensionerat för laddning av elbilar och det som då kan ske är att ledningarna brinner upp och en stor risk för brand uppstår. Vi ber våra medlemmar att respektera detta! Inga försäkringar gäller om en brand uppstår på grund av att någon överbelastat elsystemet genom att ladda en elbil.

Viktigt om garageportarna!

Glöm inte att låsa era garageportar! Det har förekommit stöld av verktyg i en garagelänga, och vid kontroll var fyra portar olåsta i den längan. Det kan innebära att försäkringar inte gäller om någon tagit sig in i en garagelänga genom en olåst port, och därigenom fått tillgång till alla bilar och ev tillbehör i den längan. De nya portarna fungerar lite annorlunda än de gamla, så kontrollera att porten verkligen är låst när ni lämnar era garage.
Styrelsen vill dock påminna om att garagen inte får användas som förråd! Det är viktigt ur brandskyddssynpunkt att inte diverse saker - som biltillbehör, verktyg mm - förvaras i garaget. Förutom bilen får egentligen endast fyra extra hjul förvaras i garaget, ingenting annat.

Nytt gruppavtal med Com Hem

Den 1 november 2018 trädde vårt nya gruppavtal med Com Hem i kraft. För totalt 169 kr/månad får vi:

Enkel tillgång till ett digitalt och analogt TV-utbud.
Enkel tillgång till snabbt och stabilt bredband 250/50
Ett grundabonnemang på Telefoni Bas

Avgiften, 169 kr/månad, läggs på våra månadsavier och ersätter därmed den avgift på 55 kr/månad för kabel-TV som vi tidigare har haft.

Det är ett mycket förmånligt avtal som vi räknar med kommer att spara mycket pengar för våra medlemmar. Som jämförelse kan nämnas att om du som privat kund tecknar avtal på motsvarande bredband hos Com Hem så kostar det 279 kr/månad i 12 månader, och därefter 499 kr/månad. Då ingår alltså inte TV och telefoni i den kostnaden.

Mer information om det nya gruppavtalet hittar du här.

Vi har blivit med App!

För att underlätta distributionen av information till alla våra medlemmar har vi införskaffat en app. På det sättet kan styrelsen snabbt få ut viktig information som omedelbart visas i era telefoner och datorer efter en plingande notis. Vi rekommenderar att ni laddar ner appen till er smartphone, men har ni ingen smartphone så finns appen som webbsida också. Appen finns att ladda ner på App Store och Google Play som "Min förening", och finns som hemsida på www.app.minforeningsapp.se för er som inte har en smartphone.

Mer information om hur man laddar ner appen och hur den används hittar du här.
Logga in