Föreningsstämmor

Föreningsstämmor
Föreningsstämma hålls varje år före juni månads utgång, se stadgarna. Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Den ger styrelsen mandat att styra föreningen. Om du vill påverka något i föreningen är det på föreningsstämman du kan göra det genom att skriva en motion (ett förslag på förändring). Styrelsen uppmanar medlemmarna varje år att skriva motioner. Det är sedan föreningsstämman som röstar för eller emot ett förslag från en eller flera medlemmar. Hur du skriver en motion kan du läsa här nedan.

Årets föreningsstämma hålls den 3 juni 2024 kl. 19.00 i Gurkan.

Här nedanför kan du se de senaste årens årsredovisningar och stämmoprotokoll.

Stämmoprotokollet från det senaste året hängs på anslagstavlorna i tvättstugorna kort efter stämmans genomförande.

Årsredovisningar
Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012, externrevisorns berättelse
Årsredovisning 2011


Stämmoprotokoll
Stämmoprotokoll 2023
Extrastämma 2023
Stämmoprotokoll 2022
Stämmoprotokoll 2021
Stämmoprotokoll 2020
Stämmoprotokoll 2019
Extrastämma 2018
Stämmoprotokoll 2018
Extrastämma 2018
Extrastämma 2017
Extrastämma 2017
Stämmoprotokoll 2017
Stämmoprotokoll 2016
Stämmoprotokoll 2015
Stämmoprotokoll 2014
Stämmoprotokoll 2013, motionssvar
Stämmoprotokoll 2012
Stämmoprotokoll 2011 Xtrastämma 2011 protokoll

Att skriva en motion

Att skriva en motion till årsmötet är väl inte svårt när man har ett bra
förslag? Nej, egentligen inte. Men faktum är att många goda förslag går om
intet därför att förslagsställaren har varit otydlig i framställningen. Kort,
kärnfullt och med ett tydligt yrkande är grunden.

Kom ihåg följande när du skriver en motion:
1. Tala om vem motionen är ställd till och när den skall behandlas.
2. Det är bra att redan i rubriken ange vad förslaget går ut på – men bara helt
kortfattat med ett par ord.
3. Tala om motiven till ditt förslag. Kom med påtagliga skäl, inga allmänna idéer.
4. Presentera förslaget. Försök att tydligt visa vad det går ut på. Använd enkla ord.
5. Här kommer motionens viktigaste del, nämligen ditt yrkande, som skall formuleras i
en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren
egentligen vill.
6. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.
7. Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv, med namn, adress och lägenhetsnr. Namnförtydligande är också viktigt. Det är ju bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.
8. Om du har många goda förslag att motionera om, så ska du lämna en motion för varje
förslag. Det är tillåtet att lämna hur många motioner som helst. Men motivera dig! Du
vill ju att så många som möjligt skall instämma i dina yrkanden.

Lämna motionen till styrelsen i god tid före stämman, styrelsen aviserar vilket datum som gäller. Styrelsen ger sedan sitt utlåtande på årsmötet och stämman röstar för eller emot förslaget.
Logga in