Om föreningen

Cellisten är en privat bostadsrättsförening med organisationsnummer 716401-2333
Fastighetsbeteckningen är Gottsunda 41:1

Föreningen har 188 lägenheter fördelade på både låg- och höghus. Vissa lägenheter har flera våningar. Varje lägenhet har minst en uteplats eller balkong/terrass. Den totala bostadsytan är 17 323 m2 fördelade på 

41 st 2 rum och kök
81 st 3 rum och kök
36 st 4 rum och kök
27 st 5 rum och kök
3 st 6 rum och kök

Du hittar exempelritningar under fliken Köpa och sälja lägenhet.

Varje lägenhet har en unik adress, därför har vi inga fyrsiffriga lägenhetsnummer.

Styrelsen arbetar aktivt med ekonomi, underhåll och skötsel för att månadsavgifterna inte ska vara högre än nödvändigt. Flera investeringar och ändringar har gjorts för att på sikt sänka kostnader för el och värme för föreningen och dess boende, och styrelsen planerar att göra fler sådana investeringar inom den närmaste framtiden.

Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg till hemförsäkringen. Du måste dock ha en egen hemförsäkring för att tillägget ska gälla.

Under många år har avgifterna sänkts eller legat kvar på oförändrad nivå. Senast sänktes avgifterna med 1 % under 2015 och med ytterligare 4 % år 2016. Men för att finansiera de omfattande takrenoveringar vi har varit tvungna att göra har avgifterna höjts med 3 % fr o m 1 oktober 2017, med 6 % fr o m 1 juli 2018 och med ytterligare 3,5 % fr o m 1 juli 2019. Fr.o.m. den 1 april 2021 höjs avgifterna med 3 %.

Energideklaration

Energideklaration för Brf Cellisten har upprättats 2019-05-23, en översiktlig rapport hittar du här Energideklaration. Vill du ta del av en mer specifik energideklaration? För din del av huset eller för din lägenhet? Den kan du söka via Boverket, skriv in Gottsunda 41:1 i rutan för fastighetsbeteckning, du får nu upp alla lägenheter som det finns energideklaration för och du kan enkelt beställa en kopia till din fasta eller elektroniska adress.

Fastighetsskötsel

Cellisten är en privat förening och vi sköter våra fastigheter och ekonomi själva. Dock har vi upphandlat entreprenörer för den dagliga skötseln. Vi köper ekonomisk förvaltning av Simpleko AB och Upplands Boservice sköter våra fastigheter och utemiljön.

Radonmätningar

Vi har gjort mätningar i i stort sett alla marklägenheter avseende radon. I de lägenheter där årsmedelvärdet var över gränsvärdet 200 becquerel har vi gjort åtgärder och sedan mätt igen. Alla lägenheter har nu radonvärden under gränsvärdet. Du kan själv söka reda på din lägenhets radonvärde via Uppsala kommuns e-tjänst.

www.uppsala.se
Login