RB Fastighetsägare AB

RB Fastighetsägare AB är vår ekonomiska förvaltare. De sköter bland annat vår lägenhetsförteckning i samband med överlåtelser.
Hit vänder du dig om du ska sälja din lägenhet eller om du vill hyra parkeringsplats eller garageplats.

Telefonnummer till växel 0771-860 860
Garage och p-plats - kontaktperson: Angelica Levenfalk tel 018-18 41 14.
  
Frågor gällande hyresavier: 018-66 01 60 kl 8.30-12.00 mån-fre

Adress:
RB Fastighetsägare AB
Box 307
75105 Uppsala

Login