Uteplatser/altaner och balkonger/terrasser

För allas trevnad har Brf Cellisten infört regler om vad du får och inte får göra på din uteplats/altan eller balkong/terrass. Dessa regler hittar du här.
Login