Stadgar

Brf Cellistens stadgar konstituerades på föreningsstämman den 11 oktober 2017 samt på extrastämman den 29 november 2017. De registrerades hos Bolagsverket den 9 januari 2018.

Login