Kontakt

Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Cellisten, Gottsunda, Uppsala:

Anneli SchadOrdförande
Ansvarig för Gurkan
Överlåtelser
Andrahandsuthyrning
Cellovägen 49
Tel: 076-039 16 08
Saul TekesteVice ordförande
Fastighetsfrågor
Underhållsplan
Cellovägen 40
Tel: 073-210 21 76
Gustav Grusell Sekreterare
Garage och p-platser
Underhåll

Cellovägen 12
Tel: 073-640 11 41
Agneta BergvallKassör
Avtalsbevakning
Arkivering
Hemsidan
Cellobladet
Cellovägen 25
Tel: 018-40 40 44
Ylva ForsbergLedamot
Medansvarig Gurkan
Avtalsbevakning
GDPR
Kontakt med Uppsala kommun
Cellovägen 20
Tel: 018-40 25 51
Tel: 076-118 85 30
Edmond BoghozianLedamot
Nyckelansvar
Underhållsplan
Garage och p-platser
Cellovägen 48
Tel: 070-940 83 22
Ulf HammerlingLedamot
Föreningsappen
Brandsäkerhet

Cellovägen 124 S
Tel: 070-220 44 96
Dilan KaderLedamot
Fastighetsfrågor
Laddstolpar
Garage och p-platser
Cellovägen 124 J
Tel: 072-009 15 96
Login