Boka lokal

Som boende i Cellisten har du möjlighet att boka tvättstuga, övernattningslägenhet, festlokalen Gurkan samt pingisrum.

All bokning görs via bokningspanelerna eller online via https://brfcellisten.certegosmartaccess.se
Ny länk från den 17 april: https://brfcellisten.certegocloud.se/booking

Tvättstuga

I bostadsområdet finns fyra tvättstugor med två till tre tvättmaskiner, centrifug, mangel och torkrum i varje. Tvättstugan i Tomaten har även en grovtvättmaskin.

Endast den lägenhet som har bokat tvättstugan har tillträde till den. Lägenhetsnycklar kan inte användas för att öppna tvättstugan. Det finns inget överlapp mellan tiderna - det är alltså inte möjligt att komma in i tvättstugan när nästa tvättid har börjat. Se till att bli klara i tid!

När tvättstugan är bokad öppnas dörren genom att taggen hålls mot konsolen
(i Cv 5, Cv 52 och Tomaten Cv 77) eller mot taggläsaren (i Cv 139).

Den som behöver beställa eller hämta nya taggar gör det på Certegos kontor på Fyrislundsgatan 68.

Regler för tvättstugorna som PDF:
Svenska
Engelska
Arabiska
Spanska


När Du utnyttjar tvättstugan måste Du följa de anslagna reglerna!

Gurkan

Gurkan, Cellovägen 34, upplåts för privata fester, föreningsstämmor och medlemsmöten.

Gästlägenhet

Kvarterslokalen Gurkan har också en övernattningslägenhet. Den har fyra sovplatser och är tänkt att kunna utnyttjas av besökare till våra medlemmar, i som mest fyra sammanhängande dygn. Den som bokar lägenheten bokar samtidigt också hela Gurkan för samma tidsperiod. Obs! att det inte är tillåtet att övernatta i samlingslokalen.

I samband med uthyrning kommer en avgift att tas ut och den är 200 kr/dygn. En depositionsavgift på 500 kr tas också ut. Nycklar behövs för att komma in i såväl lägenheten som kvarterslokalen, men ytterdörren öppnas med din tagg under den tid du bokat.

Så här går det till att boka: först reserveras tiden i bokningssystemet, och sedan hämtas nycklarna kl. 14 i Gurkan den dag man påbörjar sin förhyrning i samband med att avgiften betalas. Återlämning av nycklarna sker kl. 12 i Gurkan den dag förhyrningen avslutas, och då ska lokalen vara städad och utrymd. Depositionsavgiften återbetalas när städningen av lokalen har inspekterats och godkänts. Om förhyrningen utan att särskild överenskommelse har träffats drar över mer än 30 minuter debiteras ytterligare en dygnshyra. Eventuell avbokning ska ske senast 48 timmar före bokad tid, annars blir man betalningsskyldig för den bokade tiden och debitering kommer att ske. Vill man åter boka Gurkan vid ett senare tillfälle måste man först ha betalat ev. tidigare skuld innan man får hyra lokalen igen.

OBS! Om du bokar Gurkan/gästlägenheten med kortare varsel än två dygn före önskad förhyrning måste du ringa ansvarig för Gurkan (se nedan) för att förvissa dig om att din bokning har uppmärksammats.

Huvudansvarig för Gurkan är:
Anneli Schad, Cellovägen 49. Tel 018-40 09 37 eller 076-039 16 08.

Medansvarig för Gurkan är:
Ylva Forsberg, Cellovägen 20. Tel 018-40 25 51 eller 076-118 85 30.


Regler i korthet:
Du som hyr lokalen är helt och hållet ansvarig för att reglerna följs, dvs du är även ansvarig för vad dina gäster gör.
Rapportera omedelbart om du finner att lokalen inte är ordentligt städad när du tillträder.
Var aktsam om utrustningen. Meddela omedelbart någon i styrelsen om något går sönder så vi kan köpa in nytt.
Golven ska sopas/dammsugas och våttorkas, kylskåp och diskmaskin rengöras efter varje användning. Spis och arbetsytor avtorkas.
Rökning är inte tillåten i lokalerna.
Högst 40 personer får vistas i samlingslokalen.

Vem får boka?

Medlemmar i Brf Cellisten. En vuxen ska alltid stå som ansvarig.

TomatenTomaten, Cellovägen 77, upplåts som pingislokal.
Ingen annan aktivitet än pingisspel får förekomma. Lokalen ska vara städad och utrymd senast kl 21 på kvällarna. Ingen aktivitet får heller förekomma före kl 8 på vardagsmorgnar och 10 på helgmorgnar. Detta för att inte störa de boende. Ljuset släcks automatiskt kl 21.
Login