Parkeringsplatser och garage

För medlemmar i Brf Cellisten finns numrerade parkeringsplatser med och utan el-plintar samt 80 st garage att hyra. Det är varierande kötider, ibland ingen ibland lite längre. Syftet med de 24 onumrerade parkeringsplatserna i området är att erbjuda våra gäster billiga parkeringsplatser. Vi har också några parkeringsplatser som är avsedda som handikapparkering samt för motorcyklar, dessa får ej utnyttjas av andra fordon än avsedda.

HUVUDREGELN är max två parkeringsplatser per lägenhet, och detta får inte vara två platser med el. Det betyder att du får ha ANTINGEN ett garage ELLER en plats med el-plint tillsammans med en p-plats utan el. För att få ha två parkeringsplatser måste hushållet också disponera två bilar (egen ägd bil, leasingbil eller förmånsbil).

Det är vår ekonomiska förvaltare Simpleko AB (f.d. RB Fastighetsägare AB) som hanterar uthyrning av fasta parkeringsplatser, garage och el-plintplatser (se information nedan). Ansökan om garage/P-plats ska göras via e-post.

Du måste vara MEDLEM i Brf Cellisten för att få hyra garage och/eller P-plats.


Det får bara stå personbilar på parkeringsplatserna, alltså inte husbilar, vagnar, trailers, husvagnar, transporter eller dylikt. Bilens yttermått får inte heller överstiga parkeringsrutans mått. En avställd bil får inte stå avställd längre än sex månader, bilen får inte heller ha körförbud. Det är du som hyr parkeringen som ansvarar för att detta uppfylls. Styrelsen kan dra in ett tillstånd om din bil är för stor för parkeringsplatsen, har körförbud eller stått avställd längre tid än sex månader.

Syftet med garagen är naturligtvis att man ska ha sin bil/motorcykel där. Ett garage får inte användas som förråd.

Observera att det är strängt förbjudet att ladda elbilar i motorvärmaruttagen i garage/el-plintar. Vårt elsystem är inte dimensionerat för detta och det är stor risk för brand om elbilar laddas där. Inga försäkringar gäller om brand uppstår på grund av otillåten laddning av elbil.

Du som hyr plats med el-uttag får inte lämna motorvärmarsladd i kontakten när den inte är kopplad till bilen. Dessa platser ansvarar du själv för att röja från snö. Snön skall läggas ut på ”körbanan” bakom den egna bilen där den omhändertas av snöröjarna.

Snöröjningen lämnar lite snö utanför garagen som du som medlem själv får skotta bort, du kan skotta ut det i körbanan så plogas det bort. Anledningen till att snöröjningen inte plogar ända in till dörren är att det då är stor risk att dörren skadas.

OBSERVERA att hyreskontrakt på parkeringsplats, garage och el-plintplats upphör samma dag som du flyttar från din lägenhet.

Nycklar till garage och el-plint hämtas hos och lämnas till Edmond Boghozian, tel: 070-940 83 22. Om nycklarna inte återlämnas när hyrestiden upphört kommer den boende att debiteras kostnaden för byte av låscylinder.

Parkeringsplats, garage och P-plats med eluttag hyr du genom att kontakta föreningens ekonomiska förvaltare, Simpleko AB och PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkFuZ2VsaWNhLkxldmVuZmFsa0BzaW1wbGVrby5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5BbmdlbGljYSBMZXZlbmZhbGs8L2E+, tel: 018-18 41 14. OBS att ansökan om plats ska ske via e-post till Angelica. När du fått erbjudande om ledig plats måste du svara inom två veckor, annars går erbjudandet vidare till nästa person i kön.

Det är också Angelica som sköter kölistan till garage och P-platser, så om du har en köplats du inte längre behöver är vi tacksamma om du meddelar henne så att vår kölista hålls aktuell.

Priser per månad
Parkeringsplats utan el:  100 kr
Parkeringsplats med el:  150 kr
Parkeringsgarage:          375 kr

Login