Att bo på Cellovägen

Kortfattat för gemensam trevnad

När man bor många tillsammans i ett bostadsområde behöver vi visa varandra både respekt och hänsyn. Du som bostadsrättsinnehavare är ytterst ansvarig för att både dina familjemedlemmar och dina besökare följer vissa regler.

I vår bostadsrättsförening gäller följande

Du måste
• betala avgifter/hyror senast på förfallodagen
• ta väl hand om och vårda föreningens egendom och utemiljö
• vara rädd om föreningens konstverk och utsmyckningar
• kontakta förvaltaren eller någon i styrelsen omedelbart, om det uppkommer skada som måste åtgärdas
• parkera endast på avsedda platser

Du får inte
• använda lägenheten eller föreningens övriga utrymmen till annat än vad de är avsedda för
• lämna dörrar till gemensamma utrymmen olåsta eller öppna (kl 21.00-04.00 är entréerna till trapphusen låsta)
• köra moped inom området
• utföra omfattande bilreparationer på parkeringsplatser eller i garage
• blockera bommarna! Utryckningsfordon och nödvändiga transporter måste kunna komma in i området
• kasta föremål eller utöva bollspel mot husväggar, tak, dörrar eller fönster
• grilla med kolgrill på balkonger/terrasser, endast el- eller gasolgrill är tillåtet
• störa dina grannar. Starkt bullrande verksamhet som t.ex. slagborr, kraftigt hamrande och liknande, får inte ske efter 20.00. Planerar man långvariga renoveringsarbeten bör man i förväg informera sina grannar
• ”Tyst tid” gäller mellan följande tider:
  Vardagar kl. 22.00-07.00
  Lördag/söndag och helgdagar/-aftnar kl. 22.00-10.00

Tänk på att
teckna en egen hemförsäkring!
• ta bort cyklar som inte används från cykelställen och från cykelförråd i källaren
• följa de regler som finns uppsatta i tvättstugorna
• hålla husdjur under uppsikt
• du kan ringa störningsjouren på nummer 018-15 74 44 om du blir störd av dina grannar
• mycket irritation kan undvikas om man använder sitt goda omdöme och framförallt pratar med varandra

Bostadsrätt - Vad är det?

En bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen (SFS 1991:614) en nyttjanderätt till en lägenhet i en bostadsrättsförening. Nyttjanderätten är bestående så länge bostadsrättsinnehavaren gör rätt för sig, det vill säga sköter sig och betalar månadsavgiften i tid.

Som ägare av en bostadsrätt har du både rättigheter och skyldigheter. Dessa styrs av två lagar, lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Därutöver gäller bostadsrättsföreningens stadgar som informerar om föreningens regelsystem och tillämpningsföreskrifter. Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare känner till dina rättigheter och skyldigheter.

En bostadsrättsinnehavare har skyldighet att sköta och underhålla sin lägenhet, läs mer om detta här. Underhållsansvaret för lägenheten innebär möjligheter att utrusta sin lägenhet efter eget tycke och smak och att man har rätt att göra förändringar. Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar måste man ha styrelsens tillstånd för att göra väsentliga förändringar. Kontrollera därför vad som står i stadgarna innan du börjar förändra i lägenheten!

Föreningen har ansvar för fastigheten och bostadsrättsinnehavarna har ansvar för lägenheterna.

Betala dina avgifter i tid
Genom ditt avtal med föreningen har du förbundit dig till att betala din månadsavgift så att den är föreningen tillhanda senast sista vardagen före månadsskiftet. Vid för sent inbetald månadsavgift påförs du lagstadgad inkassoavgift.

Om du av någon anledning inte kan betala i tid, kontakta ordföranden omgående!

OBS! Vid upprepade förseningar kan man bli uppsagd som medlem i föreningen.

Så fungerar det

Ett bilfritt bostadsområde
I vårt bostadsområde är gårdarna bilfria. Du får köra in på gården för att lasta i eller ur en större transport. Parkering inne på gårdarna är förbjuden. Det är inte tillåtet att parkera på vändplanerna eller framför bommarna, räddningstjänst och sopbilar måste kunna komma fram här!

Tyst tid
Tyst tid gäller mellan kl 22 och kl 07 på vardagar och mellan kl 22 och kl 10 på helger.
Efter kl 20 på kvällarna är starkt bullrande ljud som högljudda maskiner och hög musik inte tillåtet. Att ha en enstaka fest en lördag kväll kan normalt inte betraktas som störning, men självklart är det god sed att meddela sina grannar att man ska ha fest samt att dessa inskränker sig till ett fåtal gånger och inte varje helg.

Tvättstugor
I bostadsområdet finns fyra tvättstugor med två tvättmaskiner, centrifug, mangel och torkrum i varje. I tvättstugan i Tomaten finns dessutom en grovtvättmaskin.

Bokning av tvättid görs via bokningspanelerna eller online via Certego

Endast den lägenhet som har bokat tvättstugan har tillträde till den. Lägenhetsnycklar kan inte användas för att öppna tvättstugan. Det finns inget överlapp mellan tiderna - det är alltså inte möjligt att komma in i tvättstugan när nästa tvättid har börjat. Se till att bli klara i tid!

När tvättstugan är bokad öppnas dörren genom att taggen hålls mot konsolen
(i Cv 5, Cv 52 och Tomaten) eller mot taggläsaren (i Cv 139).

Den som behöver beställa eller hämta nya taggar gör det på Certegos kontor på Fyrislundsgatan 68.

Regler för tvättstugorna som PDF:
Svenska
Engelska
Arabiska
Spanska


När du utnyttjar tvättstugan måste du följa de anslagna reglerna!

Skadedjur
Om du upptäcker skadedjur i din lägenhet är du skyldig att kontakta vårt saneringsföretag Nomor, tel 0771-122 300. Uppge vårt försäkringsnummer 25-2476455 hos Trygg-Hansa.

Uteplatser och utökade uteplatser

Uteplatser eller rabatter som de boende själva anlagt kring sin uteplats måste skötas av bostadsrättsinnehavaren. Det finns en möjlighet att utöka din uteplats i markplan men då måste du först ansöka om detta och ett avtal om skötsel av uteplatsen upprättas mellan dig och föreningen. Du är dessutom bunden att följa våra regler. För att skriva ett avtal om utökad uteplats måste du lämna in en ansökan till styrelsen. Ett formulär för ansökan kan laddas ner här. Du ritar en egen skiss som du bifogar.

Om du flyttar är du skyldig att berätta om avtalet för den som köper lägenheten. Denne får då teckna ett nytt avtal mellan sig och föreningen. Om den tillträdande medlemmen inte vill ha en utökad uteplats är du som säljare skyldig att återställa marken så att föreningen kan sköta den. Detsamma gäller om du inte längre vill ha din utökade uteplats.

Markiser
Vill du sätta upp en markis måste du skriftligen ansöka om detta och följa de anvisningar som gäller. Du hittar ansökningsblankett i högra kolumnen under fliken Blanketter, regler och informationsblad.

Sopor

Soprummen är endast avsedda för hushållssopor. Det är bara tillåtet att slänga sådant det finns särskilda kärl till. I soprummen finns kärl för organiskt avfall (använd de bruna papperspåsarna som är till för ändamålet, nya finns att hämta i soprummen), plast- och metallförpackningar, kartong, tidningar, glas, brännbart, glödlampor och småbatterier. Allt annat, som stora kartonger, elektronik, gamla möbler, däck etc., ska medlemmen själv ta till återvinningsstationen.

Soprummen kan endast öppnas med tagg (dvs inte med nyckel).

Våra gårdar

Våra gemensamma gårdar och omgivningar sköts av vår fastighetsskötare HSB Boservice i Uppland.

Välkommen att grilla på våra gårdsgrillar!

Varje grillplats är utrustad med grillgaller, borste för rengöring av galler, skyffel och skrapa för att ta bort aska samt en hink att lägga askan i.

Under perioden oktober till april plockas den lösa utrustningen bort för att den inte ska utsättas för alltför mycket slitage.

Grillredskap, briketter/kol och tändvätska står du själv för.

Tyst tid gäller även för aktiviteter kring grillarna – kl 22 gäller som tyst tid på våra gårdar, vardag som helg.

Så här gör du:

Börja med att ta skrapa ner eventuell kall aska från tidigare grillning i hinken, töm denna hink i papperskorgen.

Lägg ut ditt kol och häll på lite tändvätska (gärna miljövänlig sådan), låt vätskan dra in innan du tänder på kolen. Vänta tills elden brunnit ut och det bildas en fin glöd innan du lägger din mat på gallret. Reglera värmen genom att flytta gallret uppåt eller neråt.

När du ätit klart rengör du gallret med borsten. Lämna kolresterna/askan att svalna ordentligt, nästa person tömmer denna i hinken och sedan i papperskorgen.

Alternativt kan du lägga lite aluminiumfolie i botten och lägga kolet/bricketterna på det så blir det lättare att ta bort.

OBS – lämna aldrig tändvätska eller tändstickor vid grillarna på grund av brandfaran.

Mycket nöje!

Login